Viktig information

Innan du startar din anmälan
Se till att du har skolans faktureringsadress och organisationsnummer till hands. Dessa uppgifter efterfrågas i slutet av anmälningsförfarandet och du kan inte slutföra din anmälan utan att ange dessa uppgifter.

Ange organisationsnummer samt fullständig och korrekt faktureringsadress samt ev. referenskod som ska finnas på fakturan.

Observera att många skolors faktureringsadress skiljer sig från skolans postadress och besöksadress. För att undvika att fakturan hamnar fel och därmed eventuellt drar på sig förseningsavgift är det mycket viktigt att du kontrollerar vilken faktureringsadress din skola har. För många skolor är det kommunens centrala faktureringsadress och kommunens organisationsnummer som ska användas.

Är ni fler från samma skola som ska delta i aktiviteter för [7-9] är det praktiskt att anmäla alla på samma gång. Samtliga kommer då att hamna på en gemensam faktura.

Avbokning och byte av deltagare

11 september
Avbokning ska göras via e-post till Ulrika Örn (ulrika.orn@kemisamfundet.se). För avbokning efter 11 september 2017 görs ingen återbetalning av deltagaravgiften men platsen kan överlåtas till annan person. Hör i så fall av dig till Ulrika Örn.

30 september
Sista dag för byte av deltagare.

Anmälan

[7-9] Anmälningsformulär »»»