Umeå 5-6 april 2017

Carl Larsson (frågor om utställning) Umeå universitet
Epost: carl.larsson@umu.se

Vivi-Ann Långvik (frågor om program och workshops) Kemilärarnas resurscentrum
Epost: viviann@krc.su.se
Karolina Broman (frågor om program och workshops) Umeå universitet
Epost: karolina.broman@umu.se

Ulrika Örn (frågor om registrering och fakturor) Svenska Kemisamfundet
Epost: ulrika.orn@kemisamfundet.se
Telefon: 08-502 541 81

Kristianstad 26-27 april 2017

Anne-Marie-Pendrill Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF)
Epost: ann-marie.pendrill@fysik.lu.se

 Göteborg 9-10 oktober 2017

Britt-Marie Lidesten (frågor om program och generell information) Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
Epost: britt-marie.lidesten@bioresurs.uu.se

Håkan Kollberg (information om lokala förhållanden, samt om utställning av läromedel och skolmaterial) Göteborgs universitet
Epost: hakan.kollberg@gu.se

Ulrika Örn (frågor om registrering och fakturor) Svenska Kemisamfundet
Epost: ulrika.orn@kemisamfundet.se
Telefon: 08-502 541 81