Ladda ner programmet som pdf

MÅNDAG 9 OKTOBER
08:30-09:30Registrering, utställning och kaffe
Besök utställningen med läromedel och undervisningsmaterial. Tipspromenad bland utställningsborden.
09:30–9:45Välkommen till NO-biennalen!
Medverkande från Göteborgs universitet och föreståndarna för de nationella resurscentrumen
BRITT-MARIE LIDESTEN, Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
ANN-MARIE PENDRILL, Nationellt resurscentrum för fysik
JENNY OLANDER, Kemilärarnas resurscentrum
09:45–10:45 Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper. Och Att utveckla NO-undervisningen i de tre förmågorna
MARGARETA EKBORG, professor i naturvetenskapernas didaktik, Malmö högskola, ANN ZETTERQVIST, universitetslektor, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet och GIT BÖRJESSON, universitetsadjunkt, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet
Föreläsningen handlar om två Skolverksprojekt. Det ena projektet handlar om ett uppdrag för att ta fram ett material i tre steg för att kartlägga nyanlända elevers kunskaper. De första två stegen är obligatoriska. Steg 1 är ett samtal om skolgång, språk etc. Steg 2 handlar om literacitet och numeracitet. Steg 3 rör ämneskunskaper. I föreläsningen ges en översikt av materialet. Därefter fokuseras på steg 3 i NO och teknik, som tagits fram av Malmö högskola och Göteborgs universitet. Vi kommer att ta upp varför steg 3 är viktigt, vilket material som finns och vilka övervägande som gjorts vid konstruktionen samt olika aspekter på genomförandet av kartläggningen.
Skolverket har också gett Malmö högskola i uppdrag ta fram moduler i de tre förmågorna som beskrivs i Lgr11 för de naturvetenskapliga ämnena i årskurs 1-9. Syftet är att ge lärare underlag och inspiration att utveckla undervisning tillsammans med kolleger. I föreläsningen ges en övergripande beskrivning av modulernas syfte och innehåll.

11:00-12:15Workshop 1 (F-6)
Detaljerade beskrivningar hittar du här »»

W1:1 Undervisning och lärande i skolträdgården (F-6)
W1:2 Vad händer om... Systematiska undersökningar (F-3)
W1:3 Matspjälkning med kamera. Kameran som lärandeverktyg i naturvetenskap. (F-6)
W1:4 Smaka på kemin! (F-6)
W1:5 Vad har jag hemma som kan användas när jag vill förklara ett fenomen? (F-6)
W1:6 Programmera tekniska system med BBC Micro:bit! (4-6)
11:00-12:00Seminarium 1 (7-9)
Detaljerade beskrivningar hittar du här »»

S1:1 The problem of antibiotic resistance: A case study in science teaching
ANNE FAREWELL, Inst. kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet

S1:2 Att arbeta med aktuell forskning i fysikundervisningen – ett sätt att belysa naturvetenskapernas karaktär
LENA HANSSON, LOTTA LEDEN & ANN-MARIE PENDRILL, Nationellt resurscentrum för fysik och Högskolan Kristianstad

12:00-13:30Lunch och utställning
13:30-14:30Den svåra konsten att leva
ULF ELLERVIK, professor i kemi, Lunds universitet
Vad är vi beredda att offra för att rädda våra liv, och, ifall vi övervinner alla sjukdomar - kan vi verkligen leva för evigt? Hur länge är det möjligt för kemin att stå emot döden?
14:30-15:00Kaffe och utställning
15:00-15:45Seminarium 1 (F-6)
Detaljerade beskrivningar hittar du här »»

S1:1 ”Skarpa uppdrag” i samverkan med omvärlden motiverar och engagerar!
HELENA SAGAR, Kungsbacka kommun
15:00-16:00Workshop 1 (7-9)
Detaljerade beskrivningar hittar du här »»

W1:1 Sport och teknologi
W1:2 Nobelpris i NO-undervisningen
W1:3 Källkritik, normer och värdegrund
W1:4 Kreationism och intelligent design (seminarium)
W1:5 I kemilabbet: Frågors betydelse och systematiska undersökningar
W1:6 Fysik för hela kroppen bland gungor, karuseller och berg- och dalbanor
16:00-17:15
(se även resp. WS)
Workshop 2 (F-6)
Detaljerade beskrivningar hittar du här »»

W2:1 Att använda lärmiljöer utanför klassrummet i sin NO-undervisning. Systematiska undersökningar kopplade till en viss miljö (F-6)
Lokal: Universeum. Tid ca 16:30-18:30
W2:2 Lever spenaten? (4-6)
W2:3 Att utveckla NO-undervisningen i de tre förmågorna - Om Skolverkets modularbete (1-9)
Start 16:15
W2:4 Planetariet – astronomi (F-6) Denna WS har utgått
W2:5 Fira Kemins dag med spännande laborationer (F-6)
W2:6 Vägar till forskningsbaserad undervisning (F-6)
16:15-17:15Seminarium 2 (7-9)
Detaljerade beskrivningar hittar du här »»

S2:1 Vetenskap och biologi. Kan eleverna få bättre redskap att utvärdera den tankevärld som frodas på internet och i media genom ett ökat fokus på hur ny kunskap uppnås rent praktiskt? I samband med seminariet presenteras webbtidskriften Bioscience explained.
URBAN OLSSON, Inst. för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet

S2:2 Hästar och fysik
Många kända begrepp inom fysik såsom hastighet, acceleration, periodiska rörelser, kraft, moment, jämvikt, energi och rörelsemängd kan illustreras inom hästsporten.
MARIA SUNDIN, Inst. för fysik, Göteborgs universitet

S2:3 Att utveckla NO-undervisningen i de tre förmågorna - Om Skolverkets modularbete (1-9)
MARGARETA EKBORG, Malmö högskola,
MALIN EDIN, Bergums skola, förstelärare i NO, NT-utvecklare, ANNA DIDRIKSSON, Vättleskolan, förstelärare i NO, NT-utvecklare
18:30-Besök på Universeum med guidning, samt konferensmiddag [Föranmälan krävs]
På kvällen har vi Universeum för oss själva och får hjälp av kunniga guider. Hämta inspiration till din undervisning i Universeums olika miljöer. Den svindlande utsikten över regnskogens trädkronor, akvarierna med imponerande hajar, aktiviteter kring kroppen och mycket mer står öppet för oss!
Konferensmiddagen äter vi i Akvariehallen, omgivna av hajar på betryggande avstånd bakom glasrutor. (Vid för få anmälda deltagare erbjuds konferensmiddag på annat håll.)
TISDAG 10 OKTOBER
08:00-09:00Utställningsbesök och tipspromenad
09:00-10:00Seminarium 2 (F-6)
Detaljerade beskrivningar hittar du här »»

S2:1 Fysik på mellanstadiet. Baserat på nationella prov i åk 6. (4-6)
FRANK BACH, Inst. för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet

S2:2 Vilken roll spelar språket för naturvetenskapen? Vi riktar in oss på hur man som lärare kan möta nyanländas lärande. Seminariet vänder sig i första hand till F-6-lärare, men passar även för lärare i 7-9 (F-9)
ANNETTE MITICHE och ULRICA SKÅLBERG, Göteborgs stad
09:00-10:15Workshop 2 (7-9)
Detaljerade beskrivningar hittar du här »»

W2:1 Få grepp om genetiken
W2:2 Biomimik – se naturen med nya ögon
W2:3 Vem vill bli miljönär?
W2:4 Surt sa räven om rönnbären
W2:5 Att arbeta med naturvetenskapernas karaktär genom fysikhistoriska berättelser
W2:6 Hållbar utveckling - De Globala målen i praktiken
10:00-10:30Kaffe och utställning
10:30-11:45Workshop 3 (F-6)
Detaljerade beskrivningar hittar du här »»

W3:1 Biologi handlar om livet, men vad menas med att något är levande och hur kan man ta reda på att något är levande? (F-3)
W3:2 Skogen med alla sinnen (F-6)
W3:3 Fysik med gungor, rutschbanor och klätterställningar (F-6)
W3:4 Barn undersöker jord, luft, eld och vatten (F-6)
W3:5 Fysik för de minsta - Tunda & Triton (F-3)
W3:6 Vad händer om... Systematiska undersökningar (4-6)
10:45-11:45Seminarium 3 (7-9)
Detaljerade beskrivningar hittar du här »»

S3:1 Naturlig och konstgjord fotosyntes
ÖRJAN HANSSON, Inst. för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet

S3:2 ”Skarpa uppdrag” i samverkan med omvärlden motiverar och engagerar!
HELENA SAGAR, Kungsbacka kommun
12:00-13:00Seminarium 3 (F-6)
Detaljerade beskrivningar hittar du här »»

S3:1 Naturvetenskapernas karaktär i barnböcker
LENA HANSSON och LOTTA LEDEN, Nationellt resurscentrum för fysik och Högskolan Kristianstad
12:00-13:15Workshop 3 (7-9)
Detaljerade beskrivningar hittar du här »»

W3:1 Vetenskap och intelligent design
W3:2 Rollspel i genetik
W3:3 Energi – det smäller och brinner säkert
W3:4 Vad har jag hemma som kan användas när jag vill förklara ett fenomen?
W3:5 Luftkvalitet, väder och klimat
W3:6 Vägar till forskningsbaserad undervisning
W3:7 Aktionsforskning för att utveckla naturvetenskaplig undervisning
13:00-14:15Lunch
14:15-15:15Föreläsning om vad ljus är, ljusfenomen och hur detta kan användas inom forskning och undervisning
DAG HANSTORP, professor & JONAS ENGER, universitetslektor, Inst. för fysik, Göteborgs universitet
Du får vara med om en föreläsning som tar upp hur ljus används för att datera en gammal träbit, hur vi kan stoppa ljus och hur olika färger på ljuset ger olika information om vad oljan jag häller på salladen innehåller. Föreläsningen blandar demonstrationer, förklaringar av vardagsfenomen samt senaste forskningsrönen – allt i ljusets tecken.
15:15-15:30Avslutning med prisutdelning