Program som pdf

TidOnsdag 5 april
08.30 – 09.30Registrering, kaffe och utställningar
09.30 – 09.50Välkommen och konferensens öppnande
HANS ADOLFSSON, Rektor vid Umeå universitet

Konferensen presenteras av representanter för de tre nationella resurscentra
VIVI-ANN LÅNGVIK & JENNY OLANDER, Kemilärarnas resurscentrum
BRITT-MARIE LIDESTEN, Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
ANN-MARIE PENDRILL, Nationellt resurscentrum för fysik
09.50 – 10.50Plenarföredrag: Genetik – ett ämne som berör, oroar och ger oss möjligheter
JAN LARSSON, Umeå universitet
Genetik och ärftlighet är något som människan förmodligen har funderat över och haft teorier om så länge som den funnits. Genetik är mer än bara teori och beskrivning då ämnet innebär ett bestämt sätt att tänka och analysera för att lösa problem. Men hur ska vi förhålla oss till något som utvecklas så snabbt att möjligheterna ständigt överskrider vår förmåga att se dess konsekvenser? Hur ställer vi oss till framtida möjligheter att skapa nya livsformer och hur når vi en nyanserad diskussion av komplexa problem?
11.00 – 12.00Workshop 1 [F-6]
Du väljer workshop i ett speciellt anmälningsformulär. Observera att överlapp mellan målgrupperna kan förekomma. Detaljerade beskrivningar och formulär hittar du här »

I detta block kan du välja mellan följande workshops:
- Praktisk programmering inom NO [F-6]
- Fysik för de yngsta -Tunda & Triton [F-3]
- Om världen - barn undersöker sin omvärld [F-6]
- Hur kan man bygga interaktiva lärmiljöer? [F-6]
- Lever spenaten? [4-6]
- 3D-skrivare, hur svårt kan det vara? [Alla]
Seminarium 1 [7-9]
Dessa seminarier går samtidigt och du väljer ett av dem. Observera att överlapp mellan målgrupperna kan förekomma. Detaljerade beskrivningar och formulär hittar du här »

I detta block kan du välja mellan följande seminarier:
- Fysik för hela kroppen i karuseller och berg-och-dalbanor [7-9]
- Nationella proven i de naturvetenskapliga ämnena för årskurs 9 – Från dåtid till framtid
12.00 – 13.30Lunch och utställningar
13.30 – 14.30Plenarföredrag: Den svåra konsten att leva
ULF ELLERVIK, Lunds universitet
Vad är vi beredda att offra för att rädda våra liv, och, ifall vi övervinner alla sjukdomar - kan vi verkligen leva för evigt? Hur länge är det möjligt för kemin att stå emot döden?
14.30 – 15.00Kaffe och utställningar
15.00 – 16.00Seminarium 2 [F-6]
Dessa seminarier går samtidigt och du väljer ett av dem. Observera att överlapp mellan målgrupperna kan förekomma. Detaljerade beskrivningar och formulär hittar du här »

I detta block kan du välja mellan följande seminarier:
- Fysik med gungor, rutschbanor och klätterställningar [F-6]
- Vilka är biologins stora idéer? [F-6]
- Kan en barnserie kring programmering var någonting för mig som pedagog? [F-6]
Workshop 2 [7-9]
Du väljer workshop i ett speciellt anmälningsformulär. Observera att överlapp mellan målgrupperna kan förekomma. Detaljerade beskrivningar och formulär hittar du här »

I detta block kan du välja mellan följande workshops:
- Vem vill bli miljönär? [6-9]
- Rollspel i genetik [7-9]
- Att arbeta med naturvetenskapens karaktär genom fysikhistoriska berättelser [4-9]
- Rymdkofferten [4-9]
- Surt sa räven om rönnbären [7-9]
- Vägar till forskningsbaserad undervisning [Alla]
16.10 – 17.00Plenarföredrag: Digitaliseringen förändrar allt, och utvecklingen går snabbt
LINDA MANNILA, Forskare, utbildare och frilansare
Vi kan inte kontrollera utvecklingen, men vi kan skaffa oss förutsättningar att dra nytta av de möjligheter digitaliseringen ger upphov till samt förstå de risker och begränsningar som finns. Digital kompetens skrivs in i läroplaner världen över, men vad innebär det egentligen?
17.10 – 18Utställningar och tipspromenad
Fina priser utlovas till vinnarna av tipspromenaden
17.45Mingel, bubbel & musik
ca 18.30Konferensmiddag
TidTorsdag 6 april
09.00 – 10.00Workshop 3 [F-6]
Du väljer workshop i ett speciellt anmälningsformulär. Observera att överlapp mellan målgrupperna kan förekomma. Detaljerade beskrivningar och formulär hittar du här »

I detta block kan du välja mellan följande workshops:
- Algodoo [F-6]
- Smaka på kemin! [F-6]
- Om musik och NO [F-6] Har utgått pga för få deltagare
- Drömstaden (Hållbar utveckling) [4-6]
- Biologi handlar om livet [F-3] Har utgått pga för få deltagare
- Science center - en resurs för dig och din klass [F-6]
Seminarium 3 [7-9]
Dessa seminarier går samtidigt och du väljer ett av dem. Observera att överlapp mellan målgrupperna kan förekomma. Detaljerade beskrivningar och formulär hittar du här »

I detta block kan du välja mellan följande seminarier:
- Från statisk elektricitet till kosmisk strålning: En laddad historia [4-9]
- Hur kan man använda UR:s program för att arbeta med frågor om värdegrund, MIK och källkritik? [7-9]
- Malaria – ett exempel på 100 år av Nobelpris [7-9]
10.00 – 10.45Kaffe, utställningar och tipspromenad
10.45 – 11.45Seminarium 4 [F-6]
Dessa seminarier går samtidigt och du väljer ett av dem. Observera att överlapp mellan målgrupperna kan förekomma. Detaljerade beskrivningar och formulär hittar du här »

I detta block kan du välja mellan följande seminarier:
- Jorden i blåsväder [4-9]
- PPK, Partikelns plats i kemin [F-6]
Workshop 4 [7-9]
Du väljer workshop i ett speciellt anmälningsformulär. Observera att överlapp mellan målgrupperna kan förekomma. Detaljerade beskrivningar och formulär hittar du här »

I detta block kan du välja mellan följande workshops:
- Maten på faten [4-9]
- Att arbeta med aktuell forskning inom fysikundervisningen [7-9] Har utgått pga för få deltagare
- Ljusets betydelse för förståelse av vår omvärld, från atomer till galaxer [7-9] Fulltecknad
- Programmering och sensorer med Micro:bit [4-9]
- Få grepp om genetiken [7-9]
11.50 – 12.20Information: SKOLVERKET
12.20 – 13.10Lunch och utställningar
13.10 – 14.00Plenarföredrag: Umeå Lunar Venture – Umeå universitet mot månen
MARIA HAMRIN, Umeå universitet
Månen har alltid fascinerat och förbryllat människan. Inom de närmaste åren ska fler av dess hemligheter avslöjas. En grupp studenter och forskare i Umeå ska då bli först i världen med att mäta det elektriska fältet på månens yta. Samtidigt blir Umeå universitet det första svenska lärosäte att landa på himlakroppen. Redan nu är rymdentusiasterna i Umeå Lunar Venture i full gång med att utveckla de mätinstrument som ska skickas med raketen. Mer information
14.00 – 14.30Avslutning och prisutdelning
Kaffe att ta med på hemresan