Programmet innehåller block till vilka du ska välja seminarier och workshops. Om något alternativ blir fulltecknat är det ”först till kvarn…” som gäller.

Observera att det kan finnas överlapp mellan målgrupperna i de olika blocken.

När du har skickat in dina val får du en bekräftelse till den e-postadress du anger i formuläret. Det är alltså viktigt att du anger en e-postadress som du använder regelbundet.

Kan jag ändra mig? Ja, i bekräftelsemailet finns en länk där du kan göra ändringar t.o.m. 25 mars 2017.

Längst ner på sidan hittar du formuläret där du gör dina val.

 

Information om workshops och seminarier

Workshop 1 [F-6] Onsdag 5 april, kl. 11:00-12:00
WS1:01 Praktisk programmering [F-6]
LINDA MANNILA, Forskare, utbildare och frilansare
I den här workshopen funderar vi på hur man kan jobba med programmering inom NO-ämnena genom att planera och göra en simulering i ScratchJR. Ta med egen pekplatta.
WS1:02 Fysik för de minsta-Tunda & Triton [F-3]
SARA BAGGE & ERIK VIKSTRAND, Navet Science center
Naturvetenskapliga sagor och experiment med enkla material. Målgrupp förskola och skolans år. Från samma författare som Berta Drake.
WS1:03 Om världen - barn undersöker sin omvärld [F-6]
JENNY OLANDER, Kemilärarnas resurscentrum
Barn kan tidigt lära sig att observera sin omvärld och försöka formulera s.k. produktiva frågor; dvs. frågor som det går att testa. Workshopen utgår ifrån KRC:s kompendium ”Om världen- barn utforskar sin omvärld”, som presenterar lektionsförslag om jord, luft och gaser, vatten, samt eld och energi på ett sätt som är anpassat till våra kursplaner. Efter en kort genomgång av materialet testar vi olika laborationer och samtalar om hur de kan användas i klassrummet för att bli så givande som möjligt för eleverna.
WS1:04 Hur kan man bygga interaktiva lärmiljöer? [F-6]
SOFIA WINERDAL, Hands-on-Science
En spännande workshop där du Hands-On får bygga och programmera ett interaktivt periodiskt system. Integrera digitala miljöer i verksamheten med enkla medel. Kom och inspireras i vårt makerspace!
WS1:05 Lever spenaten? [4-6]
KERSTIN WESTBERG, Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
Hur ökar vi intresset för allt det gröna som finns omkring oss och vilka försök kan vi genomföra för att förstå fotosyntes och cellandning? Det här är en grön workshop som innehåller olika livsformer. Alla är gröna, deras liv ser olika ut och alla är inte nära släkt. Med små, enkla försök visar vi hur de lever och överlever.
WS1:06 3D-skrivare, hur svårt kan det vara? [Alla]
KRISTER WIKLUND, Umeå universitet
3D-printing är ett populärt begrepp i dagens media, men vad innebär det? I denna workshop får ni en kort introduktion till hur en 3D-skrivare fungerar och ni får lära er hur den används genom att följa processen från att designa ett enkelt föremål, t.ex. en nyckelring, till att skriva ut det. Ni förutsätts inte kunna något om 3D-teknik så därför kommer några studenter från civilingenjörsprogrammet teknisk fysik att hjälpa till under design och-utskriftsmomenten. Dessa studenter har själva byggt ett flertal 3D-skrivare som används i teknisk fysiks 3D-lab, så de kan svara på alla möjliga och omöjliga frågor inom ämnet.
Seminarium 1 [7-9] Onsdag 5 april, kl. 11:00-12:00
S1:01 Fysik för hela kroppen i karuseller och berg-och-dalbanor [7-9]
ANN-MARIE-PENDRILL, Nationellt resurscentrum för fysik
Kraft och acceleration upplevs ofta som abstrakta begrepp, men i en nöjespark kan fysikbokens tankeexperiment bli verklighet. Din egen kropp får uppleva tyngdlösheten i fritt fall – och känna sig flera gånger tyngre än vanligt vid inbromsningen. Man kan uppleva och reflektera över krafterna i cirkelrörelser och mäta acceleration med enkel utrustning – eller telefonen. Berg- och dalbanor och pendlar ger konkreta exempel på energiomvandlingar. Presentationen tar upp några exempel på undersökningar i olika attraktioner och hur de kan knytas till olika lärandemål. Läs mer på tivoli.fysik.org
S1:02 Nationella proven i de naturvetenskapliga ämnena för årskurs 9 – Från dåtid till framtid
PIA ALMARLIND, provutvecklare och KAROLINA BROMAN, lärarutbildare, Umeå universitet
De nationella ämnesproven i de naturvetenskapliga ämnena för årskurs 9 infördes våren 2010 och har sedan dess genomförts av ca 10 000 elever/år. Seminariet belyser hur proven har utvecklats och hur resultaten har sett ut över tid, hur proven bedöms samt hur erfarenheter från provgenomförandet har uttryckts över tid. Tankar kring framtidens prov kommer även att belysas. Seminariet ger utrymme för diskussion och reflektion kring deltagares upplevelser och erfarenheter av provgenomförandet.
Seminarium 2 [F-6] Onsdag 5 april, 15:00-16:00
S2:01 Fysik med gungor, rutschbanor och klätterställningar [F-6]
ANN-MARIE PENDRILL, Nationellt resurscentrum i fysik
På lekplatsen kan eleverna uppleva kraft och rörelse med hela kroppen. Enkla leksaker som experimentutrustning kompletterar kroppens upplevelser och kan ge fördjupad förståelse för olika rörelser. Telefonen kan användas både som mätinstrument och för fotografier och filmning. Vi provar olika experiment och knyter dem till några av fysikens grundläggande lagar. Läs mer på Lekplatsfysik
S2:02 Vilka är biologins stora idéer? [F-6]
BRITT-MARIE LIDESTEN, Nationellt resurscentrum i biologi/bioteknik
Vi förlorar oss lätt i ett myller av detaljer när vi dyker in i vilket som helst av biologins områden. Men om vi lyfter blicken och istället försöker urskilja de stora dragen: Vilka är då biologins stora idéer? Med andra ord: Vilka begrepp, modeller och teorier är centrala inom ämnet biologi och som eleverna bör förstå?
S2:03 Kan en barnserie kring programmering var någonting för mig som pedagog? [F-6]
ANDREA WALTER DE PERLET, UR
Kan man ”slöjda” fliterbubblor och när ska jag börja introducera MIK-begreppet? Kom och inspireras hur radion- och TVs magi kan skapa nya ingångar till lärandet och stärka det övergripande värdegrundsarbetet samtidigt som ämnes fokuset inkluderas.
Workshop 2 [7-9] Onsdag 5 april, kl. 15:00-16:00
WS2:01 Vem vill bli miljönär? [6-9] Har utgått pga för få deltagare
Navet Science center
Hållbar utveckling med hjälp av dramatisering, praktiska övningar, digitala verktyg och diskussioner.
WS2:02 Rollspel i genetik [7-9] Fulltecknad
JOHANNA JUNBACK och PAULINA WITTUNG, Nobelmuseum
Teorin tar sin utgångspunkt i Nobelpristagare och några av de banbrytande upptäckterna inom gentekniken. Med hjälp av tärningar blir deltagarna nya individer med olika livsöden som argumenterar och röstar för och emot förslag inom gentekniken i framtidens Sverige. Deltagarna får en lärarhandledning med kopieringsunderlag för att kunna genomföra rollspelet i klassrummet. Max 30 deltagare.
WS2:03 Att arbeta med naturvetenskapernas karaktär genom fysikhistoriska berättelser [4-9]
ÅSA ARVIDSSON & LENA HANSSON, Nationellt resurscentrum för fysik
Naturvetenskapens karaktär handlar om vad naturvetenskap är, hur kunskapsprocessen ser ut och vad som kännetecknar naturvetenskaplig kunskap. Detta är saker som tas upp i skolans kursplaner för NO-ämnena. Under den här workshopen ger vi exempel på hur man med utgångspunkt i ”storytelling” kan belysa naturvetenskapernas karaktär. Berättelserna är hämtade från fysikhistorien. Läs mer på www.uni-flensburg.de/storytelling 
WS2:04 Rymdkofferten [4-9] Har utgått pga för få deltagare
JAN HOLMGÅRD, Sursik gymnasium
Samlade instrument i lärandets tjänst. Ett teleskop, en Sunspotter och några enkla spektroskop leder tanken mot stjärnor och vår egen stjärna, solen. Men var kommer batterierna, kompasserna och magnetometern in i bilden? En workshop kring hur enkla vetenskapliga instrument kan väcka forskaren till liv – och liv i kunskapen. Mer info om ”Den finlandssvenska rymdkofferten” hittar du via edugalaxen.wordpress.com/rymdkofferten-2/
WS2:05 Surt sa räven om rönnbären [7-9]
NILS-ERIK NYLUND, Kemilärarnas resurscentrum
En del ämnen är sura, andra basiska, men hur kan ett salt vara surt, om det inte ens innehåller väte (t.ex. FeCl3)? Vi talar kort om den historiska utvecklingen av syra-bas begreppen och om fenomenet i naturen och vi gör kortare experiment som kan användas både som demonstrationer och laborationer i skolans kemiundervisning.
WS2:06 Vägar till forskningsbaserad undervisning [Alla]
KARIN STOLPE, NatDid
Skolan ska vila på vetenskaplig grund. Men vad innebär det i praktiken? I den här workshopen diskuterar vi tillsammans vad det kan innebära att basera sin undervisning på naturvetenskapsdidaktisk forskning. Deltagarna får några verktyg för hur man söker och hittar forskning. Dessutom kommer vi tillsammans att diskutera hur några konkreta exempel hämtade från forskningen skulle kunna användas för planering, genomförande och/eller utvärdering av undervisning.
Workshop 3 [F-6] Torsdag 6 april, kl. 09:00-10:00
WS3:01 Algodoo [F-6]
MADELEN BODIN, Umeå universitet
Datorer och interaktiva skrivtavlor skapar nya miljöer i klassrummet med stora möjligheter till kreativitet och utforskande arbetssätt. I workshopen får du som lärare pröva på hur man kan jobba med att bygga och utforska simuleringar i fysik och teknik med t ex vatten, friktion, tyngdkraft, ljus. Vi jobbar med verktyget Algodoo och diskuterar hur detta kan tillämpas i klassrummet och hur man som lärare kan utveckla sin egen undervisning i NO och teknik med interaktiva miljöer.
WS3:02 Smaka på kemin! [F-6]
CECILIA STENBERG, Kemilärarnas resurscentrum
Kemin finns runt omkring oss men ämnena kan bara ”ses” då de finns i stora mängder. Hur kan vi med hjälp av alla våra sinnen ändå observera att de finns? Påverkas ämnena (molekylerna) av sin omgivning/miljö? Kan deras form och färg påverkas så att det blir lättare för oss att observera dem? En inspirationsworkshop, som på ett lekfullt sätt vill utnyttja våra sinnen för att upptäcka smakernas och aromernas spännande värld, med partikeltänkande som teoretisk grund.
WS3:03 Om musik och NO [F-6] Har utgått pga för få deltagare
RICKARD KRISTIANSSON, Ma/NO-lärare vid Kungshögsskolan
Integrerar musik i NO-undervisning. Tanken är att eleverna skall lära sig naturvetenskapliga fenomen och resonemang ungefär som man lärde sig rim och ramsor när man var liten. I föreläsningen talar jag om varför jag använder mig av musik i undervisningen. Annat som tas upp är om hjärnan, om lektionsplaneringar med kopplingar till Lgr 11, hur bedömningsmatriser och kamratbedömning kan tillämpas samt hur egna filmsekvenser kan användas. Allt kryddat med många NO-sånger och en hel del experiment.
WS3:04 Drömstaden (Hållbar utveckling) [4-6]
SARA BAGGE & ERIK VIKSTRAND, Navet Science center
Utveckling med fokus på demokratifrågor, undersökningar och riktiga uppdrag. Ett samarbete mellan skola, företag (Borås Energi och miljö) och science center.
WS3:05 Biologi handlar om livet [F-3] Har utgått pga för få deltagare
BRITT-MARIE LIDESTEN, Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
Men vad menas med att något är levande och hur kan man ta reda på att något är levande? Hur kan man arbeta med iakttagelser och frågor för att fördjupa förståelsen? Vi undersöker, sorterar, grupperar och funderar tillsammans kring frågor som rör liv och levande organismer. Undersökningarna och övningarna är anpassade för att kunna användas för yngre elever.
WS3:06 Science center - en resurs för dig och din klass [F-6]
MARIANNE EIK, UMEVATORIET
På Umevatoriet har vi som mål och syfte att få barn och ungdomar intresserade av naturvetenskap, matematik och teknik. Vi tar vi avstamp från rymden och med hjälp av dramatisering försöker vi väcka nyfikenheten och vetgirigheten kring hur allt hänger samman. Vi berättar för er hur vi jobbar och hur vi kan bli en resurs för dig. Vi diskuterar och reflekterar kring hur man kan väcka tankar och aha-upplevelser samt experimentlust även i ditt klassrum – ditt eget Science center.
Seminarium 3 [7-9] Torsdag 6 april, kl. 09:00-10:00
S3:01 Från statisk elekricitet till kosmisk strålning: En laddad historia [4-9]
MIKLOS LÅNGVIK, Helsingfors universitet
I seminariet visas enkla experiment, som kan utföras i skolklasser och som visar hur kunskapen om elektricitet byggts upp genom tiden. Vi börjar med det man känt till sedan antiken för att landa i (indirekt) detektion av kosmisk strålning m.h.a. statisk elektricitet. Teorin bakom dessa experiment är enkel att kvalitativit beskriva m.h.a. bilder. Egentliga förkunskaper krävs inte.
S3:02 Hur kan man använda UR:s program för att arbeta med frågor om värdegrund, MIK och källkritik? [7-9]
ANDREA WALTER DE PERLET, UR
Här får du inspiration kring hur program om allt från vägen till Nobelpriset till korta program om stress kan ligga till grund för att stärka elevernas källkritiska arbete. Oavsett ämne kan program med ett berättande anslag ligga till grund för samtal med elever om relationer, samarbete, känslor och etik. Vi ger exempel på frågeställningar och övningar där eleverna utmanas att ta sig an både ämnesteori och praktik samt arbeta med sin värdegrund.
S3:03 Malaria – ett exempel på 100 år av Nobelpris [7-9]
JOHANNA JUNBACK och PAULINA WITTUNG, Nobelmuseum
Kunskap växer fram och upptäckter bygger ofta på varandra. Det finns fyra Nobelpris med relevans för bekämpningen av malaria, från 1902 till 2015. De två första visar hur kunskapen om sjukdomen byggs upp, och de två senaste handlar om bekämpa malaria. Var DDT som bekämpning av malaria en hitt eller en flopp? Och hur hänger kunskapen om biomagnifikation och DDT ihop? Max 30 deltagare.
Seminarium 4 [F-6] Torsdag 6 april, kl. 10:45-11:45
S4:01 Jorden i blåsväder [4-9]
JAN HOLMGÅRD, Sursik skola
Hur ser vi på jorden som en del av världsrymden? Att studera samspelet mellan solen, vår egen stjärna, och jordens magnetfält är att studera förutsättningen för liv i den form vi känner det. Variationer i solvinden kan ge flammande vackra norrsken, men kan också skapa problem för radiotrafiken. Hur kan vi hålla koll på solvinden – och vad kan norrskenet lära oss? Ta med dig en dator eller surfplatta eller en kompis som har sådan.
S4:02 PPK, Partikelns plats i kemin [F-6]
VIVI-ANN LÅNGVIK, Kemilärarnas resurscentrum och KAROLINA BROMAN, Umeå universitet
Fr.o.m. åk 4 talar kursplanen i kemi om att eleverna ska förstå en enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad. Redan före det är det bra att introducera begreppet partikel som en tankemodell. Med hjälp av den underlättas förståelsen av många kemiska begrepp som introduceras senare t.ex. atomer, molekyler, bindningar, pH, stökiometri och koncentrationsförändringar. Vi tar upp några ingångar för hur man kan introducera partiklar för yngre barn, och berör kort hur man kan utveckla begreppet för att underlätta förståelse om undersökningar av sånt som är så smått att vi inte kan se eller ta på det.
Workshop 4 [7-9] Torsdag 6 april, kl. 10:45-11:45
WS4:01 Maten på faten [4-9]
CECILIA STENBERG, Kemilärarnas resurscentrum
Vad är det för viktiga kemiska ämnen som finns i mat? Mat ger energi och material för levande organismer. Vi visar med kemiska experiment och demonstrationer hur kökets kemi kan användas för att synliggöra elevers kunnande och stödja deras lärande i kemiundervisningen.
WS4:02 Att arbeta med aktuell forskning inom fysikundervisningen [7-9] Har utgått pga för få deltagare
LENA HANSSON, LOTTA LEDEN, ANN-MARIE PENDRILL & LENA INGEMARSSON, Nationellt resurscentrum för fysik
I grundskolans kursplan för fysik står det att ”Aktuella forskningsområden inom fysik” ska behandlas i åk 7-9. Många lärare känner sig osäkra på hur detta kan göras. Inom ramen för en lärarlyftskurs har förslag utarbetats och testats i fysikundervisningen på högstadiet. Vi berättar och ger en bakgrund till projektet och en av de deltagande lärarna berättar om sina erfarenheter från att ha testat i sin undervisning.
WS4:03 Ljusets betydelse för förståelse av vår omvärld, från atomer till galaxer [7-9] Fulltecknad
LASSANA OUATTARA, Nationellt resurscentrum för fysik
Ljus är en självklar del i vår vardag och i den teknik vi tar för given, men också en budbärare från mikrokosmos till makrokosmos. Efter årskurs 9 skall eleverna känna till bl.a. "Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg." men också känna till "universums uppbyggnad" och t.ex. Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier. I denna workshop får deltagarna prova olika undersökningar med laserljus och bl.a linser, speglar, filter, CD-skivor och optiska fibrer. Om minst två deltagare från samma skola deltar i workshopen finns det möjlighet att ta med en experimentsats "Photonics Explorer Kit" tillbaka till skolan.
WS4:04 Programmering och sensorer med Micro:bit [4-9]
LINDA MANNILA, Forskare, utbildare och frilansare
I den här workshopen jobbar vi med kretskortet Micro:bit. Förutom grunderna i programmering bekantar vi oss också med Micro:bitens inbyggda sensorer och en del andra komponenter. Ta med egen dator eller pekplatta.
WS4:05 Få grepp om genetiken
IDA SOLUM, Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
Forskning och utveckling i den moderna biologin går i rasande takt. För att kunna hänga med i medierapporteringen och kunna ta ställning till frågor som handlar om genetik och genteknik, är det viktigt att elever får en grundförståelse för genetiken. Vi provar och diskuterar några olika övningar som hjälper elever att förstå processer och begrepp i den grundläggande genetiken.

 

Om du inte redan har gjort det, vill vi att du registrerar dig som deltagare i NO-biennalen innan du gör dina val av seminarier och workshops. Till deltagaranmälan»»